Spara energi och få en hälsosammare inomhusmiljö!

Få bättre inomhusluftkvalitet

Om du kunde vakna varje dag och känna dig frisk och utvilad. Vad sägs om att vara miljövänlig och samtidigt må fantastiskt bra?

Prisvärd lösning

Innoair är en prisvärd lösning som är kompatibel med befintligt ventilationssystem och lätt att installera.

Spara energi

Tryckkänsligt centralt ventilationssystem levererar automatiskt frisk luft endast vid behov och ger dig mer än 35% energibesparing!

Få mer än 35% energibesparingar!

Innoair

Tryckkänsligt centralt ventilationssystem levererar
automatiskt frisk luft endast vid behov.

Innoair

Tryckkänsligt centralt ventilationssystem levererar
automatiskt frisk luft endast vid behov.

Smart ventilation

Innoair fristående lösning

Vår fristående lösning är lämplig för lägenheter och villor.

Modeller med sladd eller sladdlösa kan integreras i ditt befintliga ventilationssystem och rumssensorer med smart gateway skapar ett smart ventilationssystem rum för rum.

Smart ventilation

Innoair fristående lösning

Vår fristående lösning är lämplig för lägenheter och villor.

Modeller med sladd eller sladdlösa kan integreras i ditt befintliga ventilationssystem och rumssensorer med smart gateway skapar ett smart ventilationssystem rum för rum.

Kompatibel med ditt befintliga ventilationssystem

Sensorer

Innoair sensorer mäter närvaro, temperatur, VOC (flyktiga organiska föreningar),
CO2 och fukthalt för att öppna eller stänga ventilen automatiskt.
Tryckkänsligt centralt ventilationssystem levererar automatiskt frisk luft endast vid behov.

Decentraliserad automatisering

Tryckkänsligt centralt ventilationssystem levererar automatiskt frisk luft endast vid behov.

Tomma rum

Endast rum som används eller
med dålig luftkvalitet ventileras.
Tomma rum har minimal
luftcirkulation.

Innoair smartgaller

Innoair smartgaller installeras i toppen av utsugsröret, ventilationsenheten mäter lufttrycket i röret och ställer därför in den nödvändiga luftutbytesmängden.

Fristående sladdlösa galler

Fristående sladdlösa galler mäter närvaro, temperatur,
VOC (flyktiga organiska föreningar), CO2 och fukthalt för
att öppna eller stänga ventilen automatiskt.

Prisvärda lösningar!

Få bättre inomhusluft och spara energi

Fristående sladdlöst system för eftermontering

• Innoair smarta sladdlösa fristående galler – CO2, VOC (flyktiga organiska föreningar), luftfuktighet, temperatur, rörelse, informationsdisplay
• Batteribyte var 1–3 år
• Befintligt tryckstyrt ventilationssystem

Centralstyrt molnsystem med sladdar för kontors- och affärslokaler

• Innoair gateway
– kopplar samman galler och sensorer och utbyter data med molnet
• Innoair Cloud
– analys styrning och konfiguration
• Centralstyrda galler med eller utan sladd

Ordlista

IAQ – (Indoor air quality) luftkvalitet inomhus
ZNE – (Zeronet energy homes) nollenergihus
DCV – (Demand controlled ventilation) behovsstyrd ventilation
OCV – (Occupancy controlled ventilation) närvarostyrd ventilation
HVAC – (Heating, ventilation, and air conditioning)  värme, ventilation och luftkonditionering, syftar vanligtvis på central ventilationsenhet
VAV – (Variable air volume) variabel luftvolym. En komponent i lufkanalerna som styr luftflödet till olika zoner baserat på temperatur och efterfrågan vid närvaro
CO2 – (Carbon dioxide) koldioxid. En färglös, luktfri gas som uppstår vid förbränning av fossila bränslen och levande organismers andning.
HRV – (Heat recovery ventilator) värmeåtervinningsventilation. Det är en enhet som återvinner värme från uttömd luft och returnerar den till byggnaden.
VOC – (Volatile organic compound) flyktig organisk förening: lukter, odörer etc.

CO2-nivåer inomhus: 400–1000 ppm (delar per miljon) – normal. Konstant högre nivåer kan orsaka hälsoproblem.

• Lägre energiförbrukning
• Hälsosammare inomhusmiljö
• Bättre sömnkvalitet
• Höj energimärkningen för bostäder
• Passivhus, nollenergihus
• Prisvärd
• Lätt att installera
• Kompatibel med ditt befintliga ventilationssystem.

• Lägre energiförbrukning
• Hälsosammare inomhusmiljö
• Bättre sömnkvalitet
• Höj energimärkningen för bostäder
• Passivhus, nollenergihus
• Prisvärd
• Lätt att installera
• Kompatibel med ditt befintliga ventilationssystem.

Smart ventilation

Lägre energiförbrukning

Typiskt rumsanvändningsmönster är inte balanserat. Många rum är används mycket medan andra är tomma. De flesta rum är över- eller underventilerade.

Vårt smarta ventilationssystem förbättrar inomhusluftens kvalitet och ger dig mer än 35% energibesparing!
Copyright © 2024 Innoair, design by webu.fi. All Rights Reserved.