Få bättre inomhusluft och spara energi

Få bättre inomhusluft och spara energi

Smart ventilation

Bättre inomhusluftkvalitet till kontoret

Innoairs smart ventilation minskar luftburna föroreningar, påverkar de anställdas välbefinnande på jobbet och ökar den individuella produktiviteten.

Smart ventilation

Bättre inomhusluftkvalitet till kontoret

Innoairs smart ventilation minskar luftburna föroreningar, påverkar de anställdas välbefinnande på jobbet och ökar den individuella produktiviteten.

spara miljön

Spara energi

Tryckkänsligt centralt ventilationssystem levererar automatiskt frisk luft endast vid behov och ger dig mer än 35% energibesparing!

spara miljön

Spara energi

Tryckkänsligt centralt ventilationssystem levererar automatiskt frisk luft endast vid behov och ger dig mer än 35% energibesparing!

Närvaromedveten rumsbaserad smart ventilation

Sluta ventilera energi ur byggnaden!

Sluta ventilera energi ur byggnaden!

Sensorer

Innoair sensorer mäter närvaro, temperatur, VOC (flyktiga organiska föreningar), CO2 och fukthalt för att öppna eller stänga ventilen automatiskt.

Decentraliserad automatisering

Tryckkänsligt centralt ventilationssystem levererar automatiskt frisk luft endast vid behov.

Tomma rum

Endast rum som används eller
med dålig luftkvalitet ventileras.
Tomma rum har minimal
luftcirkulation.

Fristående sladdlösa galler

Fristående sladdlösa galler mäter närvaro, temperatur,
VOC (flyktiga organiska föreningar), CO2 och fukthalt för
att öppna eller stänga ventilen automatiskt.

Sensorer

Innoair sensorer mäter närvaro, temperatur, VOC (flyktiga organiska föreningar), CO2 och fukthalt för att öppna eller stänga ventilen automatiskt.

Decentraliserad automatisering

Tryckkänsligt centralt ventilationssystem levererar automatiskt frisk luft endast vid behov.

Tomma rum

Endast rum som används eller
med dålig luftkvalitet ventileras.
Tomma rum har minimal
luftcirkulation.

Fristående sladdlösa galler

Fristående sladdlösa galler mäter närvaro, temperatur,
VOC (flyktiga organiska föreningar), CO2 och fukthalt för
att öppna eller stänga ventilen automatiskt.

Var energieffektiv!

Innoairs effekt

Cirka 40% av världens energi går till byggnader.

Innoair kan spara upp till

%

av denna energi!

Prisvärd, enkel att installera, kompatibel!

Needs based ventilation

Standalone wireless grills measure presence, temp, VOC, CO2 and humidity to open or close the valve automatically.

Decentralised automation

Pressure-sensitive central ventilation system automatically supplies fresh air only when needed.

Närvaromedveten rumsbaserad smart ventilation
Copyright © 2024 Innoair, design by webu.fi. All Rights Reserved.