Säästä energiaa ja hanki parempi sisäilmanlaatu!

Paranna sisäilman laatua

Mitä jos voisit herätä joka päivä tuntemalla itsesi virkeäksi ja levänneeksi.
Makuuhuoneen ilmanlaadulla sekä lämpötilalla on vaikutusta unenlaatuun ja hyvinvointiisi.

Energiansäästö

Painetunnisteinen keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä toimittaa automaattisesti
raikasta ilmaa vain tarvittaessa ja säästää  yli 35 % energiaa!

Edullinen ratkaisu

Innoair on edullinen ratkaisu, yhteensopiva ilmanvaihtojärjelmän kanssa sekä helppo asentaa.

Saavuta yli 35% energian säästö!

Innoair

Paineherkkä keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä toimittaa automaattisesti raitista ilmaa vain tarvittaessa.

Innoair

Paineherkkä keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä toimittaa
automaattisesti raitista ilmaa vain tarvittaessa.

c

Älykäs tuuletus

Innoair standalone -ratkaisu

Standalone -ratkaisumme sopii asuntoihin ja omakotitaloihin.

Innoairin langalliset tai langattomat mallit voidaan lisätä olemassa olevaan ilmanvaihtojärjestelmääsi. Huoneiden sensorit kommunikoivat Innoairin keskusjärjestelmän kanssa kontrolloiden huonekohtaista tuuletustarvetta.

Älykäs tuuletus

Innoair standalone -ratkaisu

Standalone -ratkaisumme sopii asuntoihin ja omakotitaloihin.

Innoairin langalliset tai langattomat mallit voidaan lisätä olemassa olevaan ilmanvaihtojärjestelmääsi. Huoneiden sensorit kommunikoivat Innoairin keskusjärjestelmän kanssa kontrolloiden huonekohtaista tuuletustarvetta.

Yhteensopiva olemassa olevan ilmanvaihtojärjestelmäsi kanssa.

Anturit

Innoairin anturit mittaavat läsnäoloa, lämpötilaa, orgaanisia yhdisteitä, hiilidiokisidia ja kosteutta avatakseen tai sulkeakseen venttiilin automaattisesti.

Hajautettu automaatio

Automaattinen paineherkkä keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä ei tuuleta lämpöä ulos turhaan, vaan toimittaa raitista ilmaa vain tarvittaessa.

Tyhjät huoneet

Vain huoneet, joissa on oleskellaan tai
joissa on huono ilmanlaatu, tuuletetaan.
Tyhjät huoneet tarvitsevat vain vähäisen ilmanvaihdon.

Älykäs tuuletin

Innoair älytuuletin asennetaan poistoputken päälle, HVAC-yksikkö mittaa ilmanpainetta putkessa ja määrittää sen perusteella tarvittavan ilmanvaihdon määrän.

Itsenäiset langattomat tuulettimet

Itsenäiset langattomat tuulettimet mittaavat läsnäoloa, lämpötilaa, orgaanisia yhdisteitä (VOC),
hiilidioksidia ja kosteutta avatakseen tai sulkeakseen venttiilin automaattisesti.

Edullinen, yhteensopiva, helppo asentaa!

Paranna ilmanlaatua ja säästä energiaa

Itsenäinen langaton jälkiasennettava järjestelmä 

• Innoair älykkäät langattomat itsenäiset tuulettimet – tunnistimet: CO2, VOC, kosteus, lämpötila, liike + infonäyttö
• Patterin kesto 1-3 vuotta
• Paineohjattu ilmanvaihtojärjestelmä

Keskusohjattu langallinen pilvijärjestelmä uusiin rakennuksiin

• Innoair-portti
– yhdistää tuulettimet ja sensorit, vaihtaa tietoja pilven kanssa
• Innoair-pilvi
– analysoi-, ohjaa- ja konfiguroi
• Langalliset tai langattomat keskitetysti hallinnoitavat tuulettimet

Sanasto

IAQ – (Indoor air quality) sisäilman laatu
ZNE – (Zeronet energy homes) nollaenergiatalot
DCV – (Demand controlled ventilation) tarpeen mukainen ilmanvaihto
OCV – (Occupancy controlled ventilation) läsnäoloon perustuva ilmanvaihto
HVAC – (Heating, ventilation, and air conditioning) lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi (kuvailee yleensä keskusilmastointiyksikköä)
VAV – (Variable air volume) muuttuva ilmamäärä. Se on osa HVAC-ilmastointikanavistoa, joka säätää ilmavirtausta eri vyöhykkeille lämpötilan ja käyttöasteen mukaan
CO2 – (Carbon dioxide) Hiilidioksidi. Se on väritön, hajuton kaasu, jota syntyy fossiilisten polttoaineiden palamisesta ja elävien organismien hengityksestä.
HRV – (Heat recovery ventilator) lämmön talteenottotuuuletin. Se on laite, joka ottaa talteen poistoilmasta lämpöä ja palauttaa sen rakennukseen.
VOC – (Volatile organic compound) haihtuva orgaaninen yhdiste (hajut, aromit jne.)

CO2:n sisätasot: 400-1000ppm (osaa miljoonasta) – normaali. Jatkuvasti korkeammat tasot voivat aiheuttaa terveysongelmia.

• Alhaisempi energiankulutus
• Terveellisempi sisäympäristö
• Parempi unen laatu
• Lisää asuinrakennusten energialuokitusta
• Passiivitalot, nollaenergiatalo
• Edullinen
• Helppo asentaa
• Yhteensopiva olemassa olevan ilmanvaihtojärjestelmän kanssa

• Alhaisempi energiankulutus
• Terveellisempi sisäympäristö
• Parempi unen laatu
• Lisää asuinrakennusten energialuokitusta
• Passiivitalot, nollaenergiatalo
• Edullinen
• Helppo asentaa
• Yhteensopiva olemassa olevan ilmanvaihtojärjestelmän kanssa

ÄLYKÄS TUULETUS

Alhaisempi energiankulutus

Huoneiden käyttöaste ei ole tasapainossa. Monet huoneet ovat tiivisti käytössä, kun taas toiset ovat tyhjiä. Useimmat huoneet ovat yli- tai alituuletettuja.
Älykäs ilmanvaihtojärjestelmämme huomioi läsnäolon, parantaa sisäilman laatua ja tuo yli 35 % energiansäästön!
Copyright © 2024 Innoair, design by webu.fi. All Rights Reserved.