Spara energi och få en hälsosammare inomhusmiljö!

Bättre inomhusluftkvalitet till kontoret

Innoairs smart ventilation minskar luftburna föroreningar, påverkar de anställdas välbefinnande på jobbet och ökar den individuella produktiviteten.

Spara energi

Tryckkänsligt centralt ventilationssystem levererar automatiskt frisk luft endast vid behov och ger dig mer än 35% energibesparing!

Sluta ventilera energi ur byggnaden!

Smart ventilation

Innoair komplett lösning

Centralstyrt molnsystem med sladdar för kontors- och affärslokaler. Innoair gateway kopplar samman galler och sensorer och utbyter data med molnet.

Innoair Cloud analys styrning och konfiguration. Du kan använda centralstyrda galler med sladd eller sladdlösa.

Smart ventilation

Innoair komplett lösning

Centralstyrt molnsystem med sladdar för kontors- och affärslokaler. Innoair gateway kopplar samman galler och sensorer och utbyter data med molnet.

Innoair Cloud analys styrning och konfiguration. Du kan använda centralstyrda galler med sladd eller sladdlösa.

Få mer än 35% energibesparingar!

Sensorer

Innoair sensorer mäter närvaro, temperatur, VOC (flyktiga organiska föreningar), CO2 och fukthalt för att öppna eller stänga ventilen automatiskt.

Decentraliserad automatisering

Tryckkänsligt centralt ventilationssystem levererar automatiskt frisk luft endast vid behov.

Tomma rum

Endast rum som används eller
med dålig luftkvalitet ventileras.
Tomma rum har minimal
luftcirkulation.

Fristående sladdlösa galler

Fristående sladdlösa galler mäter närvaro, temperatur,
VOC (flyktiga organiska föreningar), CO2 och fukthalt för
att öppna eller stänga ventilen automatiskt.

Prisvärda lösningar!

Få bättre inomhusluft och spara energi

Centralstyrt molnsystem med sladdar för kontors- och affärslokaler

• Innoair gateway
– kopplar samman galler och sensorer och utbyter data med molnet
• Innoair Cloud
– analys styrning och konfiguration
• Centralstyrda galler med eller utan sladd

Ordlista

IAQ – (Indoor air quality) luftkvalitet inomhus
ZNE – (Zeronet energy homes) nollenergihus
DCV – (Demand controlled ventilation) behovsstyrd ventilation
OCV – (Occupancy controlled ventilation) närvarostyrd ventilation
HVAC – (Heating, ventilation, and air conditioning)  värme, ventilation och luftkonditionering, syftar vanligtvis på central ventilationsenhet
VAV – (Variable air volume) variabel luftvolym. En komponent i lufkanalerna som styr luftflödet till olika zoner baserat på temperatur och efterfrågan vid närvaro
CO2 – (Carbon dioxide) koldioxid. En färglös, luktfri gas som uppstår vid förbränning av fossila bränslen och levande organismers andning.
HRV – (Heat recovery ventilator) värmeåtervinningsventilation. Det är en enhet som återvinner värme från uttömd luft och returnerar den till byggnaden.
VOC – (Volatile organic compound) flyktig organisk förening: lukter, odörer etc.

CO2-nivåer inomhus: 400–1000 ppm (delar per miljon) – normal. Konstant högre nivåer kan orsaka hälsoproblem.

• Lägre energiförbrukning
• Hälsosammare inomhusmiljö
• Bättre sömnkvalitet
• Höj energimärkningen för bostäder
• Passivhus, nollenergihus
• Prisvärd
• Lätt att installera
• Kompatibel med ditt befintliga ventilationssystem.

• Lägre energiförbrukning
• Hälsosammare inomhusmiljö
• Bättre sömnkvalitet
• Höj energimärkningen för bostäder
• Passivhus, nollenergihus
• Prisvärd
• Lätt att installera
• Kompatibel med ditt befintliga ventilationssystem.

Smart ventilation

Lägre energiförbrukning

Typiskt rumsanvändningsmönster är inte balanserat. Många rum är används mycket medan andra är tomma. De flesta rum är över- eller underventilerade.

Vårt smarta ventilationssystem förbättrar inomhusluftens kvalitet och ger dig mer än 35% energibesparing!
Copyright © 2024 Innoair, design by webu.fi. All Rights Reserved.