Innoair tietosuojaseloste

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterin rekisterinpitäjän on velvollisuus ilmoittaa rekisterin rekisteröidyille selkeällä tavalla.
Tämä lausunto täyttää tämän ilmoittamisvelvollisuuden. Päivitetty 20.1.2024.

Henkilötietojen rekisterinpitäjä
Innoair OÜ
Yhteystiedot:
info@innoair.eu
C. R. Jakobsoni tn 6 Viljandi linn Viljandi maakond 71013
VIRON
Yhteystiedot henkilötietoihin liittyvissä asioissa
Innoair OÜ / Juhan Siimer
info@innoair.eu
+372 515 9410

Tietojen kohteet
Rekisteriin kuuluvat henkilöt, (asiakkaat, mahdolliset asiakkaat, kumppanit)

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen perusteet:
• henkilötietoja käsitellään olemassa olevan asiakassuhteen perusteella
• henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella
Rekisterin tarkoitus ja henkilötietojen käsittely
Henkilötietoja käsitellään vain ennaltamääriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat:
• asiakassuhteen hallinta
• palveluista tiedottaminen

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• Nimi
• Osoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero

Asiakastiedot
• Tiedot ostetuista tuotteista/palveluista

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, ja pyynnöt niiden käytöstä tulee lähettää osoitteeseen info@innoair.eu
Oikeus tietojen tarkasteluun
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme tiedot.
Oikeus oikaista
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot.
Oikeus vastustaa
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jos hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin.
Oikeus poistaa
Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos henkilötietojen käsittely ei enää ole tarpeen alkuperäisen tarkoituksen kannalta.
Oikeus rajoittaa käsittelyä
Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyillä on oikeus siirtää henkilötiedot yhdestä järjestelmästä toiseen.
Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyillä on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja käsittelevät Innoair OÜ:n työntekijät.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain Innoair OÜ:n työntekijät.